Sesión_3

Recursos a empregar na presentación:

  1. Creación da portada da presentación
  1. Páxina con cadros de texto. Textos e hiperligazóns.
  2. Inserir elementos de debuxo
  1. Diapositiva con audio
  1. Engadir elementos de debuxo
  2. Transición entre diapositivas
  3. Animación dos elementos
  4. Un exemplo de aplicación

 

        Descargar a presentación

 

OUTRO MATERIAL DIDÁCTICO

  • Titorial con prácticas guiadas

              http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404894630/contido/impress/index.html