PORTADA

 

 1. Engadimos páxina para a portada.

 1. Engadimos un título á portada. "Síndrome de Ásperger". O que facemos é cortalo (Control + X) da primeira páxina do documento . Creamos un cadro de texto, coas ferramentas de debuxo
 • Visualizamos as ferramentas de debuxo

 • Prememos no botón Text Box

 •  Inserimos o cadro de texto e pegamos "Síndrome de Ásperger". Tamaño de fonte 32
 • Engadimos unha imaxe:
  • Buscamos en Google - Imaxes o termo Ásperger. Clic en búsqueda avanzada

                            Eliximos tipo de licenza:

 

 • Escollemos a seguinte:

http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger%27s_Society_of_Ontario#mediaviewer/File:Autism_Awareness_Ribbon.png

 • Gardámola no pc, e inserímola no documento. Inserir - image

 • Modificamos o tamaño da imaxe. Botón dereito do rato e eliximos image

 

 • Tamén engadimos o tipo de licenza Creative Commons. Para iso descargamos a imaxe do seguinte enderezo:

                 http://co.creativecommons.org/wp-content/uploads/2008/02/by-nc-sa.png

 • Situámolas dúas imaxes, e aliñamolas pola parte inferior. Quedando de momento do seguinte xeito:

 

 • Modificamos o estilo da páxina. Eliminamos nesta páxina os marxes, e engadimos unha cor de fondo.
  •  Eliximos no menú Formato, a opción Estilos e formateado

                              E eliximos a opción follas. Modificamos o estilo de Primeira folla.

                            Cambiamos o cor de fondo (con transparencia), e os marxes

 

 1.        E deste xeito queda a portada: