Parágrafos

Modificamos os estilos dos parágrafos, asignándolle a fonte Arial 12

1. Abrimos o cadro de estilos e formateado

2. Escollemos tipo de fonte Arial 12

3. Aliñamento: xustificado

4. Engadimos guionización

5. Engadimos sangrado automático, co obxectivo que faga un sangrado  da primeira liña.

O documento unha vez engadidos o estilo de parágrafos quedaría deste xeito: Asperger_paragrafos.odt