Numeración

1. Numeramos os apartados principais

2. Configuramos o formato que desexamos darlle a numeración dos títulos (os que configuramos como título1 - control+1), como 1, 2, 3

3. Agora configuramos o título 2, como A, B, C

4. Título 3 como I, II, III

Finalmente, aceptamos.

5. Así queda o documento despois de engadir a numeración: Asperger_numeracion.odt