Columnas

Engadimos columnas aos subapartados B, C, D  do capítulo 4 "Pautas xerais...."

Na columna da esquerda desexamos que parece unha descrición do problema e na dereita as pautas que deben de ter en conta os docentes

1. Seleccionamos o texto que queremos engadir nas columnas

2. Clic en Formato-columnas. " columnas, espacio entre elas 2 cm e eliximos o tipo de liña separadora

3. Posibles incidencias. ¿que facer? aparece na columna da esquerda, cando debería de aparecer na columna da dereita. Solución. Inserir - Quebra manual- Quebra de columna.

Outra posible incidencia é que mete texto da descrición na columna da dereita, cando só o queremos na columna da esquerda. Solución engadir novas liñas ó final da segunda columna ata que a descrición pase completamente á columna da esquerda.

 

4. Resultado do documento unha vez engadidas as columnas: Asperger_columnas.odt