Índice

Engadimos un índice automático do documento, de maneira que nos informe en que páxina se atopa cada título.

1. O primeiro que facemos é engadir unha  nova folla entre a portada e a primeira folla.

  • Situamos o rato diante da primeira palabra do documento: Edición

  • Clic en Inserir - quebra manual-quebra de páxina

  • Queda deste xeito

2. Situámonos na folla na cal queremos engadir o índice. Clic en Inserir-Indices-Indices e táboas

3. Engadimos o título, e aceptamos

4. Queda deste xeito